Przedszkole realizuje cele i zdania określone w Konstytucji rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie
prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut przedszkola publicznego nr 11 pdf 717.30 KB Alina Makowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 marzec 2022 16:40 Alina Makowska