[WPISZ DATĘ,np. 12 sierpnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko [WPISZ NAZWĘ STANOWISKA] w Przykladowej Instytucji Naszym Mieście.

Karta informacyjna dokumentu

Dotyczy ogłoszenia nr:
[WPISZ NUMER]
Z dnia
[WPISZ DATĘ OGŁOSZENIA O NABORZE, np. 12 sierpnia 2015 r.]
O naborze na stanowisko
[WPISZ NAZWĘ STANOWISKA]
Liczba zgłoszonych ofert
[WPISZ LICZBĘ]

Wynik postępowania

Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko zostali wybrani:

  • w pierwszej kolejności: pan: [IMIĘ I NAZWISKO] z [NAZWA MIEJSCOWOŚĆI]
  • w drugiej kolejności: pan: [IMIĘ I NAZWISKO] z [NAZWA MIEJSCOWOŚĆI]

Uzasadnienie:

[WPISZ UZASADNIENIE, np. Oferty pracy na ww. stanowisku zgłosiło 5 osób. Komisja uznała, że trzy osoby spełniły wszystkie kryteria naboru. O wyborze p. Imię Nazwisko zdecydowało długoletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, a o wyborze p. Imię i Nazwisko dodatkowe kwalifikacje zawodowe.]

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.