Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Przedszkolem.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Przedszkola Publicznego nr 11  w Gminie Brzeg. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.

Przedszkole może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o uzyskanie informacji publicznej odt 17.65 KB Alina Makowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20 marzec 2022 19:43 Alina Makowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 marzec 2023 16:39 Alina Makowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 22 marzec 2023 18:47 Alina Makowska