Pomoc BIP

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w PP 11 z pomocy osoby przybranej.

Przedstawiamy kilka porad objaśniajacych, jak korzystać z naszego Biuletyny Informacji Publicznej.