Działalność

Kontrole i audyty

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Protokoły z kontroli złożone zostały u Dyrektora placówki.

Przedszkole prowadzi kontrole wewnętrzne

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie