Kontrole zewnętrzne

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu miały miejsce kontrole:

  1. Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej za okres roku 2020/2021i I kwartał 2022
  2. Kontrola z przeprowadzenia zadani audytowego

- komunikacja zewnętrzna BIP

-deklaracja dostępności

  1. Kontrola w zakresie: Ocena stanu sanitarnego przedszkola - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Brzegu.
  2. Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  i Nasiennictwa.

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu miały miejsce kontrole  zewnętrzne

  1. Kontrola w zakresie: Higieny Żywienia - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Brzegu